Ana Pejdić


Galerija     Fundus     Izdvajamo     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt


 

Ana Pejdić, rođena 1979. godine u Šapcu. Diplomirala 2004. godine na Fakultetu primenjene umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu, na odseku zidno slikarstvo. a magistrirala 2007. godine na istom odseku. Bavi se slikarstvom i monumentalnim slikarstvom. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja. 
Od 2000. Izlagala je na 50ak grupnih i 7 samostalnih izložbi. Njeni radovi se nalaze u javnim i privatnim zbirkama. Od 2008. godine radi kao docent za predmet Večernji akt, na Akademiji klasičnog slikarstva, u Sremskoj Kamenici. Član je ULUSa... Živi i radi u Beogradu.
Galerija     Fundus     Izdvajamo     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt