Krunislav Stojanovski
1969.


Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Fotke     KontaktKrunislav Stojanovski rođen je 14.05.1969. u Skopju, Makedonija. Završio je slikarstvo 1998. na ALU Zagreb u klasi prof. Đure Sedera. 1997. studira i diplomira Public Art u klasi Dr. Agnes Denes (SAD), na SOMMERAKADEMIE Salzburg, Austria. 1998. profesionalno radi i usavršava se u Cable Factory, Helsinki, Finska. Član je HDLU od 1997., a HZSU-a od 2004. U periodu 1990/99 radi kao novinar na području kulture, a 2000. i 2001. radi kao restaurator zidnih slika. Od 2003. do danas vodi razne slikarske radionice za koje je izradio posebne programe. Od 1995. do danas inicira i organizira različite umjetničke projekte međunarodnog karaktera. Bavi se slikanjem, crtanjem, ambijentalnim instalacijama, fotografijom, videom, pisanjem i edukacijom. Česte teme u umjetničkim djelima su one koje imaju socijalnu, humanističku, ekološku i političku konotaciju s posebnim naglaskom na pojedinca i njegove uloge, mogućnosti i značaja u globalnome. Dobotnik je više nagrada i stipendija. Izlagao je na oko 30 samostalnih i 50 skupnih izložbi u preko dvadeset zemalja. Živi i radi u Zagrebu. Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Fotke     Kontakt