Galerija     Fundus     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt


„Noć muzeja" 2012.


Petak, 27. siječnja 2012. od 18. sati do jedan sat iza ponoći, održat će se „Noć muzeja".  
Ovoj velikoj kulturnoj manifestaciji koja će prvi put otvoriti vrata u Galeriji Remek-djela, Jurišićeva 21 (drugi kat), Zagreb, kolekcionarima i svima kojima je poznata strast sakupljanja neovisno o predmetu njihova sakupljačkog interesa.
Zašto kolekcionarstvo?   Upravo zato jer većina muzeja — galerija svoj postanak i zbirni fond duguje privatnim kolekcijama zaslužnih pojedinaca. Pričati o kolekcionarstvu zaprav
o znači pričati o povijesti i načinu nastanka muzeja-galerija kao javnih ustanova. Kolekcionarstvo je bilo poznato još starim Grcima i Rimljanima, procvat doživljava u razdoblju renesanse kada pojačan interes za antiku rezultira sakupljanjem artefakata tog razdoblja dok će prosvjetiteljstvo, sukladno principima demokratizacije znanja, ukazati na potrebu da privatne zbirke i kolekcije postanu javne i dostupne svima. Upravo taj prijelaz kolekcionarstva iz sfere privatnog u sferu javnog smatra se početkom djelovanja muzeja-galerija kao javnih ustanova koje te zbirke čuvaju, obrađuju i prezentiraju široj javnosti.
Konačno, ne smijemo zaboraviti da Galerija Remek-djela posjeduje niz umjetnina od autora: Vesna Bašljan — Martinjak, Mersad Berber, Aleksandar Bezinović, Emil Bobanović Ćolić, Želimir Borić, Ilija Bosilj, Nina Brkić, Tomislav Buntak, Luka Bunić, Antonia Čačić, Petar Dolić, Hrvoje Dumančić, Toni Franović, Eugen Feller, Viktor Goričan, Petra Grozaj, Igor Gustini, Petar Hranuelli, Hamo Ibrulj, Nikolina Ivezić, Romana Jagić, Paulina Jazvić, Vasilije Josip Jordan, Zvjezdana Jembrih, Slaven Jurić, Fulvio Juričić, Domagoj Kačan, Ksenija Kantoci, Nives Kavurić-Kurtović, Vladimir Kirin, Edo Kovačević, Rudolf Krušnjak, Rudi Labaš, Željko Lapuh, Tihomir Lončar, Ivan Lovrenčić, Ivo Matošić, Vladimir Meglić, Đurđa Merle, Edith Merle, Snježana Mekić-Delić, Bane Milenković, Stipe Nobilo, Tomislav Ostrman, Zdravko Pal, Lydia Patafta, Dimitrije Popović, Hrvoje Puškarić, Ivan Radman, Gabrijela Rukelj, Ivo Šebalj, Đuro Seder, Vojo Stanić, Vedran Staničić, Marina Stoponja, Goranka Supin, Gabrijel Stupica, Lidija Šeler, Mirko Šević, Duško Šibl, Diana Šimek, Irena Škrinjar, Predrag Todorović, Josip Trostmann, Zlatan Vrkljan, Davor Vuković, Kamilo Vujčić, Josip Zanki.

ORGANIZATOR:
GALERIJA REMEK-DJELA

LINK:
Galerija     Fundus     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt