ANTE KAŠTELANČIĆ

Ante Kaštelančić, slikar, grafičar i likovni pedagog, rođen je u Podstrani kraj Splita 17. kolovoza 1911. Slikarstvo je počeo učiti kod Emanuela Vidovića na Obrtno-tehničkoj školi u Splitu. Od 1926. do 1930. studirao je dekorativno slikarstvo na Kunstgewerbeschule u Munchenu, a zatim slikarstvo u klasi Ljube Babića na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je diplomirao 1935. Studije nastavlja kod prof. Rogera na Ecole des Beaux-Arts i u školi Andrea Lhotea u Parizu 1937–1938. Ponovno je boravio u Parizu 1956. i 1963., a bio je i na studijskim putovanjima u Veneciji, Milanu, Pragu, Munchenu, Beču i Londonu. Kaštelančić je izradio veći broj zidnih slika, kao i dekoracija za interijere domaćih i stranih brodova. Bavio se i kazališnom scenografijom. Mnogo je radio na unapređenju suvremenog likovnog odgoja djece i omladine, sudjelujući u radu svjetskih kongresa INSEA u Pragu 1966., New Yorku 1969. i Conventryu 1970. Osnivač je Centra za likovni odgoj pri Zavodu za školstvo u Splitu. Godine 1945. bio je profesor crtanja na gimnaziji "Vladimir Nazor", a 1946. organizirao je Večernju školu za primijenjene umjetnosti na kojoj je aktivno djelovao od 1947. do 1959. Osnovao je i Katedru za likovne umjetnosti u sklopu pedagoške akademije u Splitu, na kojoj je bio redovni profesor od 1957./58. do 1976./77. dobitnik je više nagrada za slikarstvo, grafiku i pedagoški rad. Djela mu se nalaze u mnogobrojnim domaćim i inozemnim muzejima i galerijama te privatnim zbirkama. Najv iše Kaštelančićevih djela čuva se u zbirci obitelji Kaštelančić u Podstrani.Ante Kaštelančić umro je u Splitu 15. travnja 1989. godine.


Galerija     Fundus     Izdvajamo     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt

Kaštelančić: Jedra

Jedra, 1972.

ulje-papir kaširna na lesonit
65×95cmGalerija     Fundus     Izdvajamo     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt