Branko Šenoa

1879-1939 (fundus galerije Remek-djela)

Branko Šenoa rođen je 17. kolovoza 1879. godine u Zagrebu. Na zagrebačkom Sveučilištu završio je studij prava 1902. i studij filozofije 1906., doktorirao je povijest umjetnosti 1912. Od 1899–1906. pohađao je privatnu školu Otona Ivekovića, a od 1903–1904. privatni tečaj M. Cl. Crnčića. Godine 1907. imenovan je pomočnim učiteljem i tajnikom, 1908. pravim učiteljem, te 1912. profesorom Privremene više škole za umjetnost i umjetni obrt. U travnju 1918. kad je zavod dobio službeni naziv Kraljevska viša škola za umjetnost i umjetni obrt, izabran je za stalog upravitelja. Škola je 1912. preimenovana u Kraljevsku akademiju za umjetnosti i umjetni obrt. Novi je rektor bio Ivan Meštrović, a kao prorektor postavljen je dosadašnji upravitelj (direktor) dr. Branko Šenoa. Uskoro je preuzeo položaj administrativnog direktora na kojem je ostao gotovo do svoje smrti 1939. Njegovo je ime ostalo zabilježeno i u povijesti hrvatske scenografije kao posebne umjetničke struke. U razdoblju od 1909–1912. bio je prvi stalni profesionalni scenograf u Hrvatskom narodnom kazalištu. Kao konzervator radio je 1909–1910. pri Zemaljskom povjerenstvu za čuvanje umjetnina i povijesnih spomenika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. Bio je potom načelik Umjetničkog odjeljenja Ministarstva prosvjete u Beogradu (1924–1925.) i komesar na izložbi dekorativne umjetnosti u Parizu 1925. Članom JAZU postao je 1931. godine. Kao slikar i grafičar, između dvaju svjetskih ratova, svojim krajolicima i vedutama očitavao je osobit smisao za precizonost u bilježenju, te vještinu brzog zapažanja i interpretacije motiva. Još za života njegovi su crteži stekli veliku popularnost i naklonost zagrebačkih ustavova i salona. Njegova djela odlikuju se stilskim i formalnim jedinstvom, istančanim osječajem za svijetlo i sjene, tonske vrijednosti te ujednačenu širinu fokusa u kojem je svaki detalj podjednako važan. Branko Šenoa umro je 4. prosinca 1939. godine u Zagrebu.


Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt

Šenoa: Pejzaž

Pejzaž

ulje na kartonu
37×51cm + okvirGalerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt