Natrag


Akt
2017
mramor
87×21×18cm
fundus galerije Remek-djelaNatrag